Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 0,-
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 0,-
2. upomínka 0,- 
3. upomínka 0,-
Upomínací dopis 0,-